Πολıτισμικός Άτλαντας της Τουρκίας

Πολıτισμικός Άτλαντας της Τουρκίας
Source Date: 13/02/2020
Source Url: https://observatoireturquie.fr/index.php/2020/02/13/new-book-a-cultural-atlas-of-turkey-by-kenan-mortan-and-ibrahim-atalay/

του Παρατηρητήριου της Σύγχρονης Τουρκίας (Observatoire de la Turquie Contemporaine): ένα βιβλίο δύο καθηγητών μετά από 40 χρόνια ταξιδιών, επιτόπιων μελετών...

Ο καθηγητής οικονομικών Kenan Mortan κι ο καθηγητής φυσικής γεωγραφίας İbrahim Atalay εκδόσαν ένα νέο βιβλίο. Το "Türkiye'nin Kültür Atlası" ή Πολιτισμικός Άτλας της Τουρκίας εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από τις εκδόσεις Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, κι είναι αποτέλεσμα 40 χρόνων ταξιδιών, επιτόπιων σπουδών, συνεδρίων και σεμιναρίων σε όλη την Τουρκία. Εισάγει τον αναγνώστη στις επτά περιφέρειες της χώρας μέσω περίπου 500 ενοτήτων πάνω στις φυσικές, βιομηχανικές, κοινωνικο-οικονομικές, ανθρώπινες και πολιτιστικές πτυχές τους, με έμφαση στους φορείς των αλλαγών από τους οποίους δεν λείπουν βεβαίως γυναίκες. Παρόλο που παρουσιάζει τη γεωγραφία των περιοχών, δεν είναι ταξιδιωτικό βιβλίο. Ο σκοπός του ξεπερνά την απλή περιγραφή της χώρας. Είναι μια θεματική παρουσίαση της Τουρκίας και στόχος της είναι να ερεθίσει την περιέργεια του αναγνώστη.

Από τον ίδιο συντάκτη