Λέξεις ελληνικής προέλευσης στην τουρκική αργκό

Λέξεις ελληνικής προέλευσης στην τουρκική αργκό
Source Date: 31/09/1984

από τη μελέτη του Özdemir KAPTAN,"Λέξεις ιταλικής κι ελληνικής προέλευσης στην άργκο του Μπέιογλου"

τίτλος πρωτοτύπου “Beyoğlu Argosunda. İtalyanca ve Grekçe Kökenli Sözcükler”, Tarih ve Toplum, İst., 1984, sayı 9.

Από τον ίδιο συντάκτη