Από τη Μυτιλήνη ή τη Χίο με ποδήλατο ως την Έφεσο ...

Από τη Μυτιλήνη ή τη Χίο με ποδήλατο ως την Έφεσο ...
Source Date: 11/02/2020
Source Url: https://en.eurovelo.com/ev8/turkey

του Velo İzmir.org: τα λιμάνια Χίου/ Τσεσμέ και Μυτιλήνης/ Δεκελειού, δύο πύλες εισόδου/ εξόδου για την ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή που σχεδιάζεται για την περιοχή της Σμύρνης

Στόχος της πρότασης είναι η βασική ποδηλατική διαδρομή να περνά από ιστορικές τοποθεσίες του αρχαίου κόσμου όπως η Πέργαμος και η Έφεσος. Εκτός αυτών στην πρόταση συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω 15 θέσεις : Αταρνέυς, Πιτάνη, Ελαία, Γρύνειον, Μύρινα, Κύνη, Λάρισα, Σμύρνη, Αγορά, Κλαζομενές, Ερυθραί, Τέως, Λέβεδος, Κολοφών, Κλάρος

 

 

Από τον ίδιο συντάκτη