Δημοσκόπηση με ερώτημα αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή...

Δημοσκόπηση με ερώτημα αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή...
Source Date: 10/02/2020
Source Url: https://www.sondakika.com/haber/haber-metropoll-arastirma-nin-son-anketi-acikladi-iste-12905117/

του Son Dakika: η κατανομή των αναποφάσιστων ανά κόμμα είναι AKP κατά 40%, CHP κατά 25.5% , HDP κατά 12.1 %, MHP κατά 10.1, Κόμμα για το Μέλλον (Α. Davudoğlu) κατά 1.2% και 0.8% το κόμμα που σχεδιάζει να ιδρύσει ο Α. Μπαμπατζάν.

Ο οργανισμός στρατηγικών και κοινωνικών ερευνών, MetroPOLL δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας κοινής γνώμης με τίτλο "ο Σφυγμός της Τουρκίας, ιανουάριος 2020".

Πρώτο το ΑΚΡ, ανεβάζει ποσοστά το CHP

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του προηγούμενου μήνα, το CHP ανέβασε τα ποσοστά του από 20.7% σε 25.5% ακολουθώντας το ΑΚΡ με ποσοστό 40%. Τα υπόλοιπα κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, φαίνεται να έχουν την στήριξη των ψηφοφόρων κατά 12.1 % στο HDP, 10.1% στο ΜΗΡ, 8.3% στο Καλό Κόμμα και 1.2% στο Κόμμα της Ευημερίας.

Από τα νέα κόμματα, 1.2% των ερωτηθέντων λένε ότι θα ψήφιζαν εκείνο του Α. Νταβούτογλου και 0.8% το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει ο Α. Μπαμπταζάν.

Από τον ίδιο συντάκτη