Η Τουρκία σήμερα μέσα από τουρκικά και διεθνή ΜΜΕ

Επικαιρότητα

Η δαιμονοποίηση του τρίτου κόμματος

Source Date: 16/02/2021
Source Url: https://medyascope.tv/2021/02/15/ceux-qui-prennent-leur-distance-avec-le-hdp/

Η Τουρκία έχει μέχρι στιγμής πολλά προβλήματα που δεν συζητούνται πραγματικά στην πολιτική. Η κοινωνικοοικονομική κρίση επηρεάζει σημαντικά τη ζωή και όταν εξετάζουμε την πολιτική συζήτηση, βλέπουμε ότι τα κεφαλαιώδη ζητήματα παραχωρούν τη θέση τους σε άλλα θέματα και όταν αυτά δεν αρκούν για να παρακάμψουν  τα πραγματικά ζητήματα, το HDP έρχεται στην επικαιρότητα: θέματα όπως η απαγόρευση,

Η δαιμονοποίηση του τρίτου κόμματος
Image