Αίτημα ενίσχυσης για κορονοϊό από τουριστικό κλάδο

Αίτημα ενίσχυσης για κορονοϊό από τουριστικό κλάδο
Source Date: 11/03/2020
Source Url: http://www.diken.com.tr/turizmciler-hukumetten-corona-destegi-istedi/

του Diken: η Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού, ο συλλογικός φορέας των ενώσεων και ομοσπονδιών επιχειρηματιών του τουρισμού στην Τουρκία, ανακοίνωσε ότι η αρνητική

επίδραση της εξάπλωσης του κορονοϊού νέου τύπου άρχισε να γίνεται αισθητή κι ότι οι ακυρώσεις κρατήσεων παίρνουν πλέον σοβαρές διαστάσεις. Η Επιτροπή ζήτησε την εκπόνηση ενός σχεδίου ενεργειών με στόχο την αναβολή πληρωμών,ατόκως κι έως τέλους έτους, δόσεων για δάνεια, την εξασφάλιση πιστώσεων με κάλους όρους από την τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών (Eximbank) κι άλλα πιστωτικά ιδρύματα, και την αναβολή στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ έως τέλους έτους, προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες από την αρνητική επίδραση της εξάπωσης του κορονοϊού.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή έκανε γνωστή τη συζήτησή της με τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, και το θέμα αυτής που δεν ήταν άλλο από την επίδραση του ιού στον τουρκικό τουρισμό μαζί με το αίτημά της για σχέδιο ενεργειών με σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων. Διασαφηνίστηκαν ακόμα τα αιτήματα για εξέταση των μέτρων που θα αυξήσουν τις κρατήσεις με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, για ενίσχυση σε tour operators και αεροπορικές εταιρείες, για αναβολή στην καταβολή τέλους διανυκτέρευσης έως τέλους νοεμβρίου και για μέτρα ενθάρρυνσης για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων σε φυσικό αέριο, νερό, ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων.

Από την πλευρά του ο υπουργός δήλωσε ότι θα γίνουν οι απαραίτητοι σχεδιασμοί πάνω στο θέμα των ενδικνυόμενων μέτρων.

 

Από τον ίδιο συντάκτη