Η Τουρκία σήμερα μέσα από τουρκικά και διεθνή ΜΜΕ

Επικαιρότητα

Source Date: 31/12/2019
Source Url: https://www.frenchphilosophy.gr/wp-content/uploads/2019/03/Foucault_%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B7%CE%BD.pdf

Αμφισβήτηση, περιέργεια, καινοτομία

του Μάρκου Χατζηπιέρας και της Ιουλίας Μέρμηγκα: Το έργο του Μισέλ Φουκώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις

Αμφισβήτηση, περιέργεια, καινοτομία
Image