Το προβατιστάν ένας από τους δεκάδες λογαριασμούς FB

Το προβατιστάν ένας από τους δεκάδες λογαριασμούς FB
Source Date: 20/03/2020
Source Url: https://www.facebook.com/Koyunistan/?__tn__=kCH-R&eid=ARAIuY6ETnkP5mO9cG3D4fcXBGuVvWpK6UImZS3VmgGL7nF8q1_mKFVnPcqvYTJeOdvSVCrXNW1ayRfc&hc_ref=ARRXk49LB3n0ikJE_OUBRZDZbE1cSOURMpG8U6q93QWfkqPIn2_y9ih6HZ_-XGfGaXc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAc-rirOnhLWkruUuXL0bc63KPBqlebNkkFMnakQPC0BT1Fi79txKCvPMR2W7fsjREbIE-7M5eVjVSYGwBRThb9s6TWsft9XZly2V03LHNpf6K0HtEoZXG3P_r18lWX0i4zNSkUUwgCleccasXElEYp2eC_v-plLliPtX36baHimxh4xusFx9OgUe5oLCAJLsZ9KortLuhPX82sYMhosmJDO6EBt3bC71gSloL2ZA0ee5z25-DeepD87QJB-hG9ghdup1rXoAGmj2zeIbR7E2yIXThjQO9tuzjQcIN9sASF1SKYS5pgIpJq99drhru4U6w2816JdKFyv1HUoZ3KH_0-gXD1KFF4hWARkEdeelLljnw

του Turkey Today : το Koyunistan είναι μια σελίδα σατιρικής κριτικής από τις δεκάδες του είδους στο FB : Αρέσει σε 24.677 άτομα και την ακολουθούν 37.383 άτομα

Να'ναι καλά αυτοί κι αυτές που επέστρεψαν από προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, διαδόσαν τον κορονοϊό γρήγορα, τύφλα να'χει η ταχύτητα διάδοσης του Ισλάμ (από τον προβληματικό)

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Ο κόσμος περίμενε τον Μεσσία κι ήρθε ο Κορονοϊός

Στα αριστερά το μεσημεριανό που παρέχεται στο ιατρικό προσωπικό, στα δεξιά το φαγητό των προσκυνητών σε καραντίνα (τα σχόλια δικά σας, το twitt από έναν γιατρό)

Αφού τελειώσαν οι μάσκες (σχόλιο: παπούτσι πιο επικίνδυνο κι από ιό)