Ένας οίκος Αλεβήδων στην Ελλάδα

Ένας οίκος Αλεβήδων στην Ελλάδα
Source Date: 17/04/2021
Source Url: https://www.indyturk.com/node/346426/d%C3%BCnya/yunanistan%C4%B1n-cemevi-karar%C4%B1-ne-anlama-geliyor-t%C3%BCrkiyeye-%C3%B6rnek-olsun-diyen-de-var

του Ali Kemal Erdem : τί σημαίνει το άνοιγμα Τζεμεβί στο Μεγάλο Δέρειο του Σουφλίου;

Η Ελλάδα αδειοδότησε αποδεχόμενη τη λειτουργία του εντευκτήριου οίκου που άνοιξε στο Μέγα Δέρειο στην ελληνική Θράκη ως λατρευτικό χώρο. Στην αλεβίτικη κοινή γνώμη της Τουρκίας, η απόφαση αυτή ιδώθηκε από ορισμένους θετικά κι από άλλους επιφυλακτικά.

Κατά τα μέσα του Απρίλη, εγκαινιάστηκε στο Μέγα Δέρειο (Büyük Derbent, Μεγάλο Δερβένι) του Ν. Έβρου στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, το πρώτο αδειοδοτημένο Τζεμεβί στην Ελλάδα. Με την άδεια εγκρίνεται η χρήση του χώρου για θρησκευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Το χώρο επισκέφτηκε ο υφυπουργός θρησκευμάτων του αρμόδιου υπουργείου, Άγγελος Συρίγος.

Η εν λόγω εξέλιξη πέρασε σε ορισμένα media με τίτλους όπως "Η Ελλάδα αναγνωρίζει επίσημα τον αλεβισμό". Η Ελλάδα κάποτε ήταν όπως κι άλλες χώρες στα Βαλκάνια μία από τις χώρες όπου ο Αλεβισμός κι ο Μπεκτασισμός ευδοκιμούσε. Μέγα μέρος των Αλεβιτών όμως μετανάστευσε στην Τουρκία κατά την Ανταλλαγή της δεκαετίας του 1920.

Σήμερα υπάρχουν χωριά με ισχυρή παρουσία Αλεβήδων στην ελληνική Θράκη. Στο χωριό Ρούσσα όπου θεωρείται ότι έφτασε ο Αλεβισμός κατά τον 14ο αιώνα κι όπου βρίσκεται το dergah του Seyyid Ali Sultan, γνωστού και ως "Kızıl Deli", συμμετέχουν κάθε χρόνο στις 6 Μάη σε τελετές μνήμης και άλλες δραστηριότητες άνθρωποι από διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Τί σημαίνει όμως αυτή η απόφαση; Πώς τη σχολιάζουν Αλεβίτες που ζουν στην Τουρκία;

Ο πρόεδρος της Εστίας Αλεβίτικης Σκέψης (Alevi Düşünce Ocağı), Doğan Bermek, θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν αναγνώρισε ειδικά τον Αλεβιτισμό κι ότι η πληροφορία αυτή είναι εσφαλμένη :

"Συνεπεία των νομικών πρωτοβουλιών μας στην Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε τον Αλεβισμό ως  πίστη. Η απόφαση αυτή δεν δεσμέυει μόνο την Τουρκία αλλά συνολικά τις 49 χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εξαιτίας αυτού τα μέλη του Συμβουλίου, εκτός της Τουρκίας, αποδέχονται το καθεστώς λατρευτικού χώρου των αλεβίτικων οίκων και παρέχουν όποια υποστήριξη δίνουν σε άλλους λατρευτικούς χώρους στα πλαίσια των εθνικών νόμων".

Για τον Μπερμεκ η ελληνική απόφαση είναι θετική. Σχολιάζει δε τον ισχυρισμό ορισμένων που προβλήθηκε σε κοινωνικά δίκτυα ότι η απόφαση δημιουργεί θρησκευτικό διαχωρισμό μεταξύ της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα, ως εξής:

"Οι άνθρωποι επιτρέπουν στου συμπολίτες τους που λεν 'ας ανοίξουμε τζεμεβι' να το ανοίξουν σύμφωνα με το νόμο. Δεν υπάρχει καμία κίνηση διάσπασης της μουσουλμανικής μειονότητας. Αποδέχονται την Αλεβίτικη κοινότητα που υφίσταται ήδη εκεί".

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Alevi Συλλόγων Celal Fırat τόνισε ότι βρίσκει την αναγνώριση των δικαιωμάτων των Αλεβιτών από την Ελλάδα θετική:

"Όταν έκανα μια ανάρτηση σχετική σε κοινωνικό δίκτυο ορισμένοι φίλοι σχολίασαν στο στυλ μπορεί κανείς να εμπιστευτεί την Ελλάδα; Πρέπει πλέον να αφήσουμε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις. Πρέπει να καταστήσουμε κυρίαρχες την ειρήνη, την αγάπη. Η απόφαση της Ελλάδας είναι πολύ σημαντική κι αποτελεί παράδειγμα για μίμηση για την Τουρκία".

 

 

Από τον ίδιο συντάκτη