Έκθεση περί Μεταναστευτικής Κρίσης μεταξύ Τουρκίας - Ελλάδας

Έκθεση περί Μεταναστευτικής Κρίσης μεταξύ Τουρκίας - Ελλάδας
Source Date: 20/03/2020
Source Url: https://hakinisiyatifi.org/turkiye-yunanistan-siniri-gocmen-krizi-raporu.html

της Hak İnisyatifi ("Πρωτοβουλίας για το Δίκαιο"): στην έκθεση αξιολογούνται οι παρατηρήσεις μας αναφορικά με τα σύνορα μεταξύ των πυλών εισόδου Ελλάδας και Τουρκίας

Στην έκθεση αξιολογούνται οι παρατηρήσεις της "Πρωτοβουλίας Δικαίου" και άλλων εθελοντικών ομάδων αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο ύψος των πυλών εισόδου Ιψάλων και Παζαρκουλε. Στην εισαγωγή περιφράφονται εν συντομία τα γεγονόταν που απότελεσαν το λόγο της κρίσης [ΣτΜ: αναφορικά με τους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες από 28/2/2020]. Στο κεφάλαιο των παρατηρήσεων κατατίθενται οι παρατηρήσει 4 μελών της Πρωτοβουλίας που επισκέφτηκαν διαφορετικά μέρη [ΣτΜ: επί της γραμμής  των συνόρων]. Στο τέλος συνοψίζονται τα ζητήματα που παρατηρήθηκαν τις πρώτες δύο εβδομάδες της κρίσης και γίνονται συστάσεις περί των αξιολογούμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

για την έκθεση στα τουρκικά ακολουθείστε τον ανωτέρω σύνδεσμο

Από τον ίδιο συντάκτη